Třída veselých opiček z 1. C

Třídní učitelka Barbora Chadtová, 13 opičáků a 4 opičky