Co už umíme

Tato stránka slouží k orientaci rodičů v tom, co by mělo jejich dítě již bezpečně znát.

Naleznete zde odkazy pouze na velká souhrnná procvičování. 

Více dílčích cvičení a aktivit k jednotlivým oblastem učiva naleznete v článcích na stránce  "Na čem pracujeme".


ČESKÝ JAZYK:


M, A, E, I, Y, O, U, T, S, L, P, J, N, V, D, Z, K, R

  • pozná jednotlivá písmena (rozlišuje písmena tiskací/psací, malá/velká a délku hlásek)
  • přečte slabiky složené z těchto písmen (rozlišuje krátké/dlouhé)
  • přečte slova složená z těchto slabik
  • ČTENÍ - PROCVIČOVÁNÍ:  https://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html

  • uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího náčiní 

  • píše písmena - A, E, I, O, U, M, T, S, L (a slabiky, slova složená z těchto písmen)

  • píše podle diktátu slabiky a slova (jednoslabičná/dvouslabičná) - dodržuje délku hlásek, píše velké psací písmeno u jmen

  • naslouchá příběhům, vypráví podle obrázkůMATEMATIKA:


číselný obor 0 - 10
Co má zvládat dítě před vstupem do školy? 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku