Co už umíme

Tato stránka slouží k orientaci rodičů v tom, co by mělo jejich dítě již bezpečně znát.

Naleznete zde odkazy pouze na velká souhrnná procvičování. 

Více dílčích cvičení a aktivit k jednotlivým oblastem učiva naleznete v článcích na stránce  "Na čem pracujeme".


ČESKÝ JAZYK:


CELÁ ABECEDAMATEMATIKA:


číselný obor 0 - 20Co má zvládat dítě před vstupem do školy? 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku