Harmonogram roku: 

                         

                     Plánovací kalendář ZŠ Jindřicha Matiegky 

          https://zsjm-me.cz/wp-content/uploads/2013/02/Kalend%C3%A1%C5%99-pl%C3%A1novac%C3%AD_2018-19-k-30.8.2018.pdf

                           Plánovací kalendář 1. C - třídní akce


ZÁŘÍ

Začátek školního roku


ŘÍJEN

4. 10. Tonda obal zasahuje - ekologický program (škola)

https://www.tonda-obal.cz/


  10. 10. MŇAAU aneb kočky v muzeu... (Mělník)         

                                                  https://www.muzeum-melnik.cz/akce-a-vystavy/mnaaau-aneb-kocky-v-muzeu-683_380cs.html 


LISTOPAD

1. 11.  Halloween a Strašidlákov (škola)

14. 11. Třídní schůzky


15. 11. Abraka Muzika - hudebně vzdělávací pořad (Mělník)

https://www.abrakamuzika.cz/


  20. 11. Divadlo Spejbla a Hurvínka - Hurvínkovo přání (Praha)

  https://www.spejbl-hurvinek.cz/program/nase-hry/2013-03-27-14-25-49/hurvinkovo-prani


PROSINEC

5. 12. Divadelní představení o čertech + "čertovské" učení

12. 12. výstava betlému Bechlín


14. 12. Příběh vánočního stromečku - prohlídka zámku Loučeň

     https://www.zamekloucen.cz/pdf/pribeh-vanocniho-stromecku.pdf

21. 12. Vánoce ve třídě (škola)


LEDEN

31. 1. Vysvědčení za 1. pololetí


ÚNOR

11. 2. - 15. 2. Barevný týden (škola)

PO - barevná, ÚT - červená, ST - modrá, ČT - zelená, PÁ - černá, více zde: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola


BŘEZEN

5. 3. Fotografování - ročenka

13. 3. Velikonoční dávnohrátky (Regionální muzeum Mělník)

                              22. 3. Voda nad zlato - ekocentrum Koniklec (škola)                           https://www.ekocentrumkoniklec.cz/evp-zs-vnitrni-melnicko-a-okoli/


22. 3. Den vody, školní projekt


DUBEN

9. 4. Malý princ - hudební divadlo (Masarykův kulturní dům, Mělník)

      https://www.divadlodetem.cz/hrajeme/predstaveni/9

10. 4. Jak se liška polepšila - preventivní program s policií (škola)

11. 4.  Čtení a knihy pro prvňáčky, "pasování" na čtenáře (Městská knihovna, Mělník)

15. 4. Velikonoční výtvarná dílna - spolupráce tříd 1. C a 6. C (hlavní budova školy)

17. 4. Třídní schůzky

                                       26. 4. Den Země - školní projekt                                                   (téma - živá a neživá příroda jako základní podmínky života člověka, energie a elektrárny)


KVĚTEN

3. 5. Poznej své město s kocourkem Švarcíkem (Mělník)

9.5. Ochrana člověka za mimořádných událostí - školní projekt

(téma - bežná rizika doma a venku)

31.5. Život v zahradě - environmentální program s ekocentrem Koniklec (Mělník)


ČERVEN

7. 6. Nespoutaná řeka (Regionální muzeum Mělník)

13. 6. Program s paní knihovnicí - projekt "Už jsem čtenář", beseda o pohádkových knihách (škola)       

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/projekt-uz-jsem-ctenar-2013-knizka-pro-prvnacka-2018-2019

21. 6. Fotografování - společná fotografie (případně samostatně a skupinky)

24. 6. Mirákulum - herní park (Milovice)

                                                                                https://www.mirakulum.cz/

26.6. Čokoládovna - tvůrčí dílna, mini ZOO (Šestajovice)

                                                                           https://www.rodas.cz/cokoladovna