Kontakt

                     Kontaktní informace na třídního učitele a ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, p. o.

+420 603 726 402

chadtova@zsjm-me.cz

                                          Kontakt na další pracovníky školy: https://zsjm-me.cz/kontakty/