Číselný obor 0 -10

10.01.2019

První díl učebnice je úspěšně za námi. Přecházíme na počítání v číselném oboru 0 - 10. Počítání do 10 budeme pečlivě procvičovat, abychom mohli plynule přejít k počítání do 20 - bude to náročné, protože nám už nebudou stačit prsty na rukou :) Ve druhém díle se budeme také více věnovat geometrii - čtvercová síť, 2D objekty (kruh, trojúhelník, čtyřúhelníky - čtverec a obdélník, pětiuhelník) a 3D tělesa (koule, krychle, kvádr, jehlan, kužel). Se zvyšující se čtenářskou gramotností dětí přibudou slovní úlohy. Nemůžu se dočkat, děti jsou totiž moc šikovné a matematika je baví!

Procvičování naleznete zde:

číselný obor 0 - 10