Elektronická žákovská knížka, žákovský sešit, notýsek

08.09.2018

Elektronická žákovská knížka je již plně v provozu. Dozvíte se zde především konkrétní informace o hodnocení a rozvrhu hodin. Přihlásit se můžete pomocí svého uživatelského jména a hesla (dětem jsem vložila v pátek lísteček s těmito údaji do penálu za průhlednou část). Pokud někdo bude potřebovat přihlašovací údaje nové/nebude se moci přihlásit, prosím, o krátký email nebo SMS - vše ráda vyřeším.

Přikládám odkaz pro vstup: https://skola.zsjm-me.cz/bakaweb/next/login.aspx 

Připomínám možnost využití volného počítače v hale školy (hlavní budova - ulice Pražská). V případě potřeby je k dispozici od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 - 16:00, v pátek od 8:00 do 15:30.


Žákovský sešit slouží zejména pro omlouvání žáků (písemná omluvenka by měla být zapsána ihned po návratu dítěte do školy). Zapisují se i absence, kdy žák odchází v průběhu dne z vyučování v doprovodu rodiče. Prosím, pamatujte, že žák musí být omluven do tří dnů (telefonicky, SMS, emailem). V případě delší nemoci tedy není možná pouze písemná omluvenka po návratu dítěte do školy (musím mít přehled o tom, kde žáci jsou). Dále zde naleznete důležitá oznámení (ředitelská volna, třídní schůzky, prázdniny, výchovná opatření, hodnocení za čtvrtletí...)


Notýsek slouží pro vzájemnou komunikaci mezi námi. Naleznete zde vybrané informace o hodnocení žáka (pouze prostřednictvím razítek a známek bez bližší specifikace). Pro konkrétější údaje (učivo, způsob práce) a kompletní přehled (všechna hodnocení), využívejte elektronickou žákovskou knížku. Také zde jsou zprávy o třídních akcích, výletech, rodičovském fondu...


Děti již mají první jedničky, všichni mi dělají radost :)