Geometrické objekty

27.09.2018

Poznávání geometrických objektů, pojmenovávání 
(kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník)
Procvičování zde:


Poznámka: Prosím, nezapomeňte u procvičování na PC kliknout dole také na 2. cvičení