Než začneme číst

27.08.2018

Během prvních měsíců budeme rozvíjet především zrakové/sluchové vnímání, pozornost a paměť. Společně tvoří základní předpoklady pro prvopočáteční čtení a rozvoj dalších čtenářských dovedností (čtení s porozuměním). Výuka čtení bude realizována analyticko - syntetickou metodou. Níže naleznete zajímavé náměty na činnosti, které si mohou děti společně s Vámi vyzkoušet.


Zrakové vnímání- doporučené činnosti:


  • hledání shodných a rozdílných znaků
  • skládání puzzle, stavebnic podle plánku
  • omalovánky, dokreslování obrázku
  • třídění předmětů (podle barvy, velikosti...)


Sluchové vnímání - doporučené činnosti: 

  • poslechová cvičení - poznávání různých zvuků kolem sebe
  • zpěv a rytmická cvičení
  • určováním počtu slabik ve slově (vytleskání)
  • určování první a poslední hlásky ve slově