Než začneme počítat

27.08.2018

Během prvních měsíců se zaměříme na činnosti, které rozvíjí zejména orientaci v prostoru, vnímání časové posloupnosti, určování a porovnávání množství, řazení a třídění objektů podle určitých pravidel. Níže naleznete zajímavé náměty na činnosti, které si mohou děti společně s Vámi vyzkoušet.

  • určování místa (nahoře/dole, vlevo/vpravo, vzadu/vpředu)
  • porovnávání (malý/velký, více/méně)
  • třídění podle zadaného pravidla (velikost, tvar, barva, počet)
  • řazení podle zadaného pravidla (velikost, počet)