Písmena R, Š a čtení s porozuměním

10.01.2019

Začínáme poznávat a procvičovat písmena R a Š

- všechny jejich podoby (velké tiskací/psací, malé tiskací/psací)
- čtení slabik ra, re, ry, ro, ru
- čtení slabik ša, še, ši, šo, šu

Procvičování naleznete zde:

písmeno R

písmeno Š

Děti už zvládají číst celá slova a věty s porozuměním. Procvičovat můžete zde:

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni1_1.htm

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni2_1.htm

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/porozumeni3_1.htm

Poznámka: Prosím, nezapomeňte u procvičování na PC kliknout dole také na 2., 3., 4., 5. cvičení. Některá jsou velmi pěkně zpracovaná, některá pravděpodobně nevyužijete, ale za pokus to stojí - vždy mě překvapí, co děti všechno dokážou :)