Písmena V a D

03.12.2018

Začínáme poznávat a procvičovat písmena V a D

- všechny jejich podoby (velké tiskací/psací, malé tiskací/psací)
- čtení slabik va, ve, vi/vy, vo, vu
- čtení slabik da, de, dy, do, du

Procvičování naleznete zde:

písmeno V                               

písmeno D

Brzy nastane potíž v rozlišování písmen d a b, což je pochopitelné. Dětem se snažím problematiku přiblížit pomocí jednoduché pomůcky - BeDna

Poznámka: Prosím, nezapomeňte u procvičování na PC kliknout dole také na 2. cvičení