Psaní, diktáty

03.11.2018

Věnujeme se psaní malých psacích písmen m, a, slabiky ma. Trošku s tím zápasíme. V hodinách se zaměřím více na psaní. Pravděpodobně i domácí příprava bude obsahovat psaní. Pokud to tak bude, pokuste se dohlédnout na správný způsob zápisu písmen (jením tahem, někteří napojují jednotlivé části písmen). Děkuji

S psaním souvisí také diktáty. Množí se mi dotazy ohledně toho, jakým způsobem děti píší diktáty. V současnoti využíváme pro psaní velká tiskací písmena. Postupně budeme přecházet na psací formu. Obsahem jsou v tuto chvíli pouze slabiky (s důrazem na krátké a dlouhé hlásky). Sešity budou určitě k nahlédnutí na třídních schůzkách.