Rozšiřující učivo pro zvídavé opičky :)

08.11.2018

První dva měsíce školy jsou za námi. Známe už třídní pravidla, víme, jak to ve škole chodí. Během této doby jsme toho spolu hodně zažili a ještě více si řekli. Samozřejmě jsem si jako učitel všimla, že se ve třídě sešly děti různých zájmů. Někteří se zaměřují na čtení, jiní na počítání a další na umění nebo sport. Všechny spojuje pouze zvídavost a radost z objevování nových věcí. Protože někteří aktuálně probírané učivo již velmi dobře znají, ráda bych jim nabídla větší "výzvy".

Z toho důvodu někteří naleznete ve školních taškách doplňující pracovní sešity. V těchto sešitech žáci pracují v hodinách svým tempem podle pokynů učitele ve chvíli, kdy již bezpečně ovládají probírané učivo. Samozřejmě nejsou vyčleněni z kolektivu třídy. I nadále vypracovávají klíčová cvičení v pracovních sešitech, podílí se na společných aktivitách pro vyvození/upevnění učiva, skupinových pracích. 

V ČJ jsem zvolila pro čtenáře (slova složená ze všech písmen) pracovní učebnici Vili a Lili 1 - Ve světe malých písmen (2. díl). Dílčí úkoly jsou zaměřeny na čtení s porozuměním a jazykové hry, rébusy.

V M je to pro počtáře sešit Matematika 1 - nová generace (2. díl), dle prof. Hejného. Dílčí úkoly jsou zaměřeny na složitější početní operace, vyšší čísla, orientaci v grafickém záznamu, matematické hry, rébusy. 

Vzhledem k tomu, že jde o velmi individuální činnost, bude pro tyto žáky probíhat vždy ve středu od 12:00 - 13:00 sezení, kde si ukážeme a vysvětlíme práci s některými úlohami, stanovíme cíle na další týden a budeme reflektovat pokroky. Samozřejmě ocením zpětnou vazbu i z domova. Děkuji všem za spolupráci. 

Veškeré otázky ráda zodpovím na třídních schůzkách.